Privacy policy

Noordzee Drones hecht veel belang aan privacy en verwerkt persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de ter zake geldende wet- en regelgeving en dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid bevat informatie over hoe Noordzee Drones omgaat met persoonsgegevens. We nodigen je uit om dit Privacybeleid grondig na te lezen voor je jouw persoonsgegevens aan ons bezorgt.  Onze website (www.noordzeedrones.be) maakt ook gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Lees ons cookiebeleid na om hier meer over te weten.

  1. Wie is Noordzee Drones?

Noordzee Drones is een handelsnaam van BVBA Chic, een onderneming met maatschappelijk zetel aan de Houtsaegerlaan (Kok 4) te 8670 Koksijde, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0635.513.712, RPR Gent, afdeling Veurne (e-mail: info@Noordzeedrones.be).

Noordzee Drones is gekend als een opleidingscentrum op het vlak van Drones. Wanneer je je Persoonsgegevens aan Noordzee Drones verstrekt, is Noordzee Drones de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de verwerkingen beschreven in dit privacy beleid.

  1. Welke persoonsgegevens, op welke gronden en voor welke duur verwerkt Noordzee Drones persoonsgegevens?

Inschrijving voor de nieuwsbrieven en updates van Noordzee Drones en de partners van Noordzee Drones

Als je je aanmeldt voor een of meer van onze nieuwsbrieven, verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Wij verzamelen je naam en e-mailadres via het (de) inschrijvingsformulier(en) op onze website.

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van je toestemming om dit te doen, om je te voorzien van de door jou gevraagde inhoud en updates over Noordzee Drones of de partners van Noordzee Drones. Indien je daartoe toestemming hebt gegeven kunnen we je jouw e-mailadres ook doorgeven aan onze partners zodat zij je kunnen contacteren met aanbiedingen en updates.

Je kan je toestemming te allen tijde intrekken en je afmelden voor onze nieuwsbrieven of je voorkeuren altijd wijzigen, door te klikken op de aangegeven links onderaan elke nieuwsbrief die wij je sturen.

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang je je niet afmeldt voor onze nieuwsbrief. Nadat je je hebt afgemeld, kunnen wij je e-mailadres en naam gedurende een redelijke en beperkte periode bewaren, zodat wij je verzoek om geen nieuwsbrieven meer te ontvangen goed kunnen opvolgen.

Gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met Noordzee Drones sluit

Indien je beroep doet op de opleidingsdiensten van Noordzee Drones, verwerkt Noordzee Drones jouw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van het contract dat jij of je werkgever/onderneming met Noordzee Drones aangaat.

Hierna gaat een overzicht van de persoonsgegevens die Noordzee Drones in dit verband kan verwerken.

Welke Persoonsgegevens? Hoe verkrijgen we deze gegevensHoe lang worden de gegevens bewaard? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatie en contactgegevens, zoals jouw Voornaam, Achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, BTW-nummer, betalingsgegevens), informatie over jouw voorkennis en relevante informatie over jouw professionele achtergrond.Rechtstreeks van jou of je werkgever, wanneer je deze invult bij de online inschrijving via onze Website of, voor betalingsgegevens, via de betalingsinstelling waarmee de online betaling werd verricht.Zo lang de dienst wordt verstrekt en daarna gedurende de wettelijke termijnen voor het bijhouden van de boekhouding.

Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur;

Zelfstandige instructeurs waarop Noordzee Drones beroep doet voor het verstrekken van de opleidingsdiensten, in de mate dat zij over de informatie moeten beschikken om aan jou lesdiensten te verstrekken.

Beschikbaarheidsgegevens en voorkeuren voor de inplanning van theoretische of praktische lessenRechtstreeks van jou, bij het invullen van de online inschrijving of bij contact met onze instructeursZo lang nodig voor de goede inplanning en administratieve opvolging van de praktische en theoretische lessen
Evaluatiegegevens van jouw theoretische kennis en beheersing van praktische vaardigheden.Rechtstreeks van jou of van onze instructeurs, wanneer je een oefenexamen aflegt of praktische lessen volgt.Maximaal 1 jaar na het afronden van de cursus
Jouw voorkeuren en voedselallergieën voor het geval er catering wordt voorzien bij de lessenRechtstreeks van jouEnkel voor de specifieke opleiding die je volgt waarbij er catering wordt aangeboden
Accountgegevens voor het online opleidingsplatform van Noordzee DronesRechtstreeks van jou, bij het aanmaken van een log-inVoor zolang je een account aanhoudtMet de IT-aanbieder van ons online opleidingsplatform

 

Tevredenheidsenquêtes

Noordzee Drones kan je in het kader van haar verplichtingen van erkend aanbieder van opleidingsdiensten binnen de KMO-portefeuille vragen om tevredenheidsenquêtes in te vullen met betrekking tot de gevolgde opleiding. Deze verwerking kadert binnen de wettelijke verplichtingen van Noordzee Drones en het legitiem belang van Noordzee Drones om haar opleidingsaanbod te evalueren en te verbeteren.

Foto’s of videobeelden tijdens evenementen of opleidingen

Tijdens opleidingen of evenementen kan Noordzeedrones foto’s maken, en kunnen we video- of audio-opnames maken van de opleiding of het evenement en deze foto’s of opnames delen op onze website en/of via social media of andere kanalen. Als u niet gefilmd of gefotografeerd wilt worden kan u dit aangeven bij de start van het evenement of de les in kwestie. U kunt ons  verder altijd aanspreken tijdens het evenement of tijdens de lessen, of u kunt ons vragen om opnames of foto’s waar u herkenbaar bent onherkenbaar te maken. We verwerken jouw persoonsgegevens in dit geval op basis van ons gerechtvaardigd belang om promotie te voeren voor onze opleidingen.

Personen die informatie vragen aan Noordzee Drones

Noordzee Drones verwerkt ook de persoonsgegevens van personen die Noordzee Drones contacteren met vragen (bv. via het online contactformulier op www.NoordzeeDrones.be, via e-mail, of door het nalaten van contactgegevens op events, beurzen of aan de vertegenwoordigers van Noordzee Drones met verzoek om meer informatie). Noordzee Drones verwerkt in dit geval enkel de naam en het e-mailadres van de persoon die Noordzee Drones contacteert en dit enkel voor zover noodzakelijk om te antwoorden op het verzoek of de vraag van de persoon. De gegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig om te antwoorden op het verzoek of de vraag van de persoon.

Afhandeling en opvolging van eventuele geschillen

Noordzee Drones kan jouw persoonsgegevens eveneens verwerken in het kader van de verdediging in rechte van haar aanspraken. Zo kan Noordzee Drones bv. wanneer er een geschil ontstaat over de uitvoering van de overeenkomst of de correcte betaling van facturen jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar raadsman voor de opvolging van het geschil. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Noordzee Drones.

Gebruik van cookies op de website www.NoordzeeDrones.be

Noordzee Drones gebruikt op haar website cookies en vergelijkbare technologieën om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de website beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website mogelijk niet of niet optimaal werken.

Lees meer op over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid.

  1. Over welke rechten beschik je wanneer Noordzee Drones jouw persoonsgegevens verwerkt?

Telkens wanneer Noordzee Drones jouw persoonsgegevens verwerkt beschik je over een aantal rechten ten opzichte van Noordzee Drones.

Recht op inzage – Je hebt het recht om te allen tijde aan Noordzee Drones te vragen om inzage in de persoonsgegevens die Noordzee Drones met betrekking tot jouw persoon verwerkt.

Recht op rectificatie (aanpassing) – Verder heb je het recht om je persoonsgegevens, in de mate dat ze onjuist of verouderd zijn, aangepast te zien. Als lid kan je deze aanpassingen zelf verrichten via het gesloten ledengedeelte van de website. In andere gevallen kan je deze aanpassingen aanvragen bij Noordzee Drones.

Recht op gegevenswissing – In de wettelijk bepaalde gevallen heb je ook het recht om je persoonsgegevens gewist te zin. Bv. wanneer de verstrekte gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking – Voor zover toepasselijk, heb je ook recht op de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Bv. gedurende de periode die Noordzee Drones nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren wanneer je de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens betwist.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens – Voor zover toepasselijk, heb je het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die je aan Noordzee Drones hebt verstrekt.

Recht op bezwaar – Voor zover toepasselijk, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteiten – Indien je van mening bent dat Noordzee Drones jouw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerkt, heb je steeds het recht om klacht neer te leggen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Wenst je je rechten ten aanzien van Noordzee Drones uit te oefenen? Neem dan contact op met Noordzee Drones via privacy@noordzeedrones.be  met opgave van je identiteit en met een duidelijke omschrijving van je verzoek. Indien er onduidelijkheid of onzekerheid is over je identiteit kan Noordzee Drones om bijkomende informatie vragen ter verificatie van je identiteit of te verduidelijking van je verzoek.

  1. Geeft Noordzee Drones jouw persoonsgegevens door aan derden?

Noordzee Drones geeft jouw persoonsgegevens niet zomaar door aan derden.

Noordzee Drones kan in het kader van haar werking beroep doen op dienstverleners (bv. voor het verzenden van e-mails met informatie, voor de hosting van haar website, voor de administratie en boekhouding). Noordzee Drones werkt enkel samen met dienstverleners die de nodige garanties bieden op vlak van respect van de toepasselijke regelgeving en die een hoog niveau bieden op het vlak van beveiliging en bescherming van de gegevens.

In de mate dat Noordzee Drones beroep doet op dienstverleners die zich bevinden buiten de EU dan neemt Noordzee Drones alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze dienstverleners minstens dezelfde normen en standaarden respecteren als deze van kracht binnen de EU. Meer informatie hierover kan worden verkregen via  Privay@noordzeedrones.be .

In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat Noordzee Drones uw gegevens moet delen  met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en om aan te pakken of de rechten van Noordzee Drones te beschermen.

  1. Waar kan je terecht met vragen over hoe Noordzee Drones jouw persoonsgegevens verwerkt?

Vragen over hoe jouw gegevens worden verwerkt kan je te allen tijde stellen via privacy@noordzeedrones.be.

Indien je van mening bent dat wij je Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. Voor België is de bevoegde instantie de Gegevensbeschermingsautoriteit: Autorité de protection des données) – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

  1. Wat gebeurt er als u besluit om uw persoonsgegevens niet te verstrekken

Als u ervoor kiest om geen Persoonsgegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, is het mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van onze diensten en de inhoud die wij aanbieden, of dat wij onze inhoud niet voor u optimaliseren. Bijvoorbeeld:

  • Als u weigert uw e-mailadres te delen, kunt u geen van onze nieuwsbrieven ontvangen.
  • Als u weigert uw contactgegevens te delen wanneer u contact met ons opneemt met een vraag, kunnen we geen contact met u opnemen met een antwoord
  • Als u weigert om de nodige informatie op te geven bij de inschrijving, kan de inschrijving niet worden voltooid en kan er geen contract tot stand komen.
  1. Kan dit privacybeleid veranderen?

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om verschillende redenen. Zo kunnen we dit Privacybeleid bijvoorbeeld wijzigen om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving, wanneer we nieuwe diensten of inhoud leveren of wijzigingen aanbrengen in de diensten of inhoud die we leveren. U dient dit Privacybeleid af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing zal zijn elke keer dat u de website bezoekt.

Indien mogelijk kunt u ook per e-mail op de hoogte worden gesteld van belangrijke wijzigingen.

0

Geen producten in de winkelwagen.