DroneXperience – Een Europees sociaal fonds (ESF) – project 566

Europa WSE investeert 1 miljoen euro in drone opleidingen van de toekomst

DroneXperience: opleidingen van de toekomst

Drones zijn hot! Volgens verschillende bronnen wordt de Europese dronemarkt tegen 2030 geschat op een waarde van 14,5 miljard euro met een oplevering van 145.000 banen. Deze informatie is afkomstig van de Europese Commissie en is gepubliceerd in verschillende nieuwsartikelen en rapporten. In de BENELUX alleen al worden jaarlijks gemiddeld 140.000 drones verkocht (bron: DJI Europe). De Europese Unie erkent deze sterk groeiende sector en ziet nood aan nieuwe opleidingen om drone-applicaties binnen verschillende sectoren in te zetten. Dit met de nadruk op digitalisering, welzijn en duurzaamheid. En zo besloot het Europa WSE, om het project ‘DroneXperience’, met Noordzee Drones als promotor, met ILVO, Belgian Drone Federation, Buildwise, Bouwunie, Embuild Vlaanderen, Constructiv, IMEC-IDLab UGent, De Blauwe Cluster, VTI Roeselare, Diverscity (VVSG) als partner en met experten MKict, Falconavo, Vingar en Katrien Galloo te ondersteunen met de nodige REACT EU subsidies van 1 miljoen euro.
Dit Project kunnen we realiseren met de aan Vlaanderen toegekende relancemiddelen via REACT EU. Met ‘Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe’, of kortweg REACT-EU, lanceerde de Europese Unie een nieuw initiatief om het hoofd te bieden aan de grote economische gevolgen van de Corona 19-pandemie. De EU voorziet extra middelen voor economisch herstel van de regio’s en zet zo in op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie na de Corona-pandemie.

We voelden de promotor & CEO van Noordzee Drones, Elwin Van Herck aan de drone in naam van alle partners in experten.

Wat is het doel en opzet van droneXperience?
Het uiteindelijke doel is om mensen, die het door de covid-epidemie, de huidige economische en energiecrisis en/of de transitie die de meeste sectoren doormaken, moeilijk hebben om een job te vinden en/of te houden, concrete en hands-on opleidingen aan te bieden. Deze opleidingen moeten hen helpen om op de jobmarkt competitiever te worden, hun toekomst en die van onze economie te verzekeren.
Er wordt gekeken naar wat leeft in het werkveld, welke bezorgdheden en noden er zijn, welke oplossingen hierop een antwoord kunnen bieden, welke randvoorwaarden moeten ingebouwd worden. Zo wordt er een breed draagvlak gecreëerd voor de drone-opleidingen van de toekomst.
Europa wil inzetten op digitalisering/robotisering, welzijn en duurzaamheid. Als we de maatschappelijke relevantie bekijken zijn drones: milieuvriendelijk, kostenbesparend, veilig en efficiënt. We kunnen spreken van één van de snelst groeiende technologieën en zien heel wat positieve economische effecten ontstaan. Sedert 2021 is er een nieuwe en geharmoniseerde Europese dronewetgeving verordening 2019/947.

Wie is promotor Noordzee Drones?
Noordzee Drones (ND) zorgt voor de Europese drone opleidingen & specialisaties met een ervaren team en goede nazorg. Onze missie als designated & recognized entity voor EASA (European Union Aviation Safety Agency) is om de hoogste kwaliteit aan training te geven op het gebied van drones voor een veilige integratie in het luchtruim.
We bestaan sedert 2014. We zijn tevens dienstverlener van de KMO-portefeuille. ND voldoet aan het WSE-kwaliteitslabel voor de Vlaamse opleidingsdatabank, Qfor learning management label, ISO 23665: 2021 label en geniet van de internationale steun via Flanders Investment & Trade. Noordzee Drones wil internationaliseren en is voortdurend bezig om nieuwe hands-on drone opleidingen op de markt te brengen zodat heel wat sectoren er technologisch op vooruit gaan.
In samenwerking met selecte partners en experts zal Noordzee Drones werken aan het project “DroneXperience – opleidingen van de toekomst”.

Wie zijn de dragende partners en experts van dit Europa WSE project en over welke opleidingen spreken we dan?
We zijn vertrokken vanuit de competentieprognose van de Vlaamse drone industrie ’17-’18. De nood aan competenties waren: Data processing & intelligence, IT-security, Edge- en cloud-computing, Piloot-expertise en expertise in flight-control. Van hieruit ontstonden de 5 onderstaande thema’s.

  • Drones t.b.v. landbouw: ILVO, Belgian Drone Federation, MKict
  • Drones t.b.v. bouw: Buildwise, Bouwunie, Embuild Vlaanderen, Belgian Drone Federation, Constructiv
  • Drones t.b.v. offshore: IMEC-IDLab UGent, Belgian Drone Federation, De Blauwe Cluster, Falconavo
  • Constructie en onderhoud van drones: VTI Roeselare, Constructiv, IMEC-IDLab UGent
  • Drones en dataprotectie: IMEC-IDLab UGent, Diverscity (VVSG), MKict, VINGAR

 

Om alles in goede banen te leiden en de subsidie effectief binnen te halen hebben we ons laten begeleiden door Katrien Galloo, onze subsidiepartner.

Wat kunnen deze applicaties met drones betekenen?
In de landbouw werken we op precisielandbouw met drones, het detecteren van ziektes en dan potentieel ook behandelen door gaan spuiten met drones.
De bouw biedt heel wat mogelijkheden via werfopvolging met drones, opmeten of volumeberekening via fotogrammetrie. Ook 3D modellering, BIM, virtualisatie, puntenwolk… behoren tot de mogelijkheden.
De toepassingen van offshore met drones vinden we dan eerder in het kader van inspectie van windmolens & boorplatformen, controle op illegale lozingen & uitstoot schepen en redden van drenkelingen. We zullen hier vooral inzetten op BVLOS vluchten (buiten zichtbereik vliegen met een drone).
Via onderhoud gaan we piloten duidelijk maken hoe ze hun toestellen zelf goed kunnen onderhouden en wat ze kunnen doen volgens de voorschriften van de flight manual.
Tenslotte moet alle data goed beschermd worden. Van onboard verwerking van data, (veilige) transmissie van data naar verwerking in de cloud. Deze opleiding moet er voor zorgen dat je weet hoe je alles op een veilige en vooral bewuste manier kan gaan verwerken.

Wat is het plan van aanpak?
Project is gestart met marktonderzoek en bevraging werkveld. Die is nu achter de rug en we zijn net de ontwikkelingsfase ingegaan met input en de didactische onderbouwing. Hiervoor gebruiken we pedagogische tools zoals blended learning & HILL (High Impact Learning that Lasts). Tenslotte komt er de testfase bij het doelpubliek en bijsturen waar nodig.

Hoe zorgen jullie dat het project aansluit op de behoeften in het werkveld?
Ieder thema heeft een klankbordgroep. Deze zijn zeer belangrijk om te komen tot kwalitatieve opleidingen die future-proof zijn én daadwerkelijk zullen geadopteerd worden door andere relevante actoren.
Hun taak is het overbrengen van expertise en knowhow, het aftoetsen aan de praktijk en de rol opnemen als ambassadeur. Ook stellen ze kritische vragen.

Wat is de timing van het project?
De pitch vond plaats op 13/12/22. Eind december 2022 wisten we dat we 1 januari 2023 van start zouden gaan. Je begrijpt dat dit een ambitieus project is, qua inhoud, maar vooral qua timing.
Het projectbudget bedraagt 1 000 000 EUR en wordt integraal gefinancierd door het Europa WSE. De einddatum van dit project is 31 december 2023.
Drones are good! Fly safe.

Contactpersoon pers Europa WSE ‘DroneXperience’
Elwin Van Herck
elwin@noordzeedrones.be

0

Geen producten in de winkelwagen.